De jury

De jury bestaat uit:

Dr. ir. Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut, lid Nederlandse Unesco Commissie, juryvoorzitter

Dr. ir. Melanie Peters is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut.

Zij heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationaal politiek en maatschappelijk krachtenveld. Ze is levensmiddelentechnoloog en toxicoloog (Wageningen Universiteit) en gepromoveerd aan Imperial College, London.

Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht. Zij vertegenwoordigde Nederland in internationale gremia en vertegenwoordigde Consumers International onder andere bij de VN, WTO en OESO. Peters is ook onafhankelijk Lid van het nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2018 trad zij toe tot de Nederlandse Unesco Commissie.

 

Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam, Rector NIAS

Jan Willem Duyvendak is Distinguished Research Professor of Sociology at the University of Amsterdam, after he had been director of the Verwey-Jonker Research Institute for Social Issues (1999-2003) and Professor of Community Development at the Erasmus University Rotterdam. With regard to his background training, he received his master’s degrees in both sociology and philosophy at the University of Groningen. Moreover, he did his doctoral research, which dealt with new social movements, at the University of Amsterdam. His main fields of research currently are the transformation of the welfare state, belonging and ‘feeling at home’, and nativism. His latest books include The Politics of Home. Nostalgia and Belonging in Western Europe and the United States (Palgrave Macmillan, 2011), Crafting Citizenship. Negotiating Tensions in Modern Society (Palgrave Macmillan, 2012, co-authored with Menno Hurenkamp and Evelien Tonkens), European States and Their Muslim Citizens. The Impact of Institutions on Perceptions and Boundaries (Cambridge University Press 2014, co-edited with John Bowen, Christophe Bertossi, Mona Lena Krook), New York and Amsterdam. Immigration and the New Urban Landscape (NYU Press 2014, co-edited with Nancy Foner, Jan Rath and Rogier van Reekum) and Players and Arenas. The Interactive Dynamics of Protest (Amsterdam University Press 2015, co-edited with James M. Jasper), The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (Macmillan 2016, co-edited with Peter Geschiere and Evelien Tonkens.)

In 2013-2014, Duyvendak was Distinguished Fellow at the Advanced Research Collaborative at the Graduate Center of the City University of New York. In Spring 2016 he was Research Fellow at the Paris Institute for Advanced Studies. Since July 2017 he is Executive Committee Chair at Council for European Studies. Since January 1st 2018 he is director of the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (NIAS-KNAW).

 

ana leeMw. Ana Lee MSc., Senior Scientific and Regulatory Affairs Specialist L’Oréal Benelux

Ana Lee heeft een Master in de Biofarmaceutische Wetenschappen met een op wetenschap gebaseerde business specialisatie van de Universiteit Leiden. Momenteel is ze verantwoordelijk voor de afdeling Scientific and Regulatory affairs bij L’Oréal Nederland. In haar functie zorgt ze er onder andere voor dat het brede scala aan producten van deze Groep aan de relevante regelgeving voldoet. Daarnaast overziet ze de post-marketing surveillance. Ze vertegenwoordigt L’Oréal in de Technische Commissie van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV). Deze commissie houdt zich bezig met alle zaken rondom wetgeving met betrekking tot de veiligheid van de producten en met de ontwikkelingen met betrekking tot ingrediënten van cosmetica.

 

 

Mw. prof. dr. A.L. Bredenoord, Hoogleraar Ethics of Biomedical Innovation, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens D66

Annelien Bredenoord is hoogleraar Ethics of Biomedical Innovation aan het UMC Utrecht. Ze studeerde Theologie en Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 aan de medische faculteit van de Universiteit Maastricht. Ze richt zich op de ethische en maatschappelijke vragen van nieuwe biomedische technologie, zoals genetica, stamcelonderzoek, biobanken en voortplantingsgeneeskunde. Ze begeleidt meerdere promovendi en studenten en ontving een VENI beurs voor de ethiek van stamcelonderzoek. Haar huidige projecten zijn gefinancierd door oa ZonMw en het KWF.

Ze is lid van verschillende (inter)nationale commissies, waaronder de Ethics Committee van de International Society for Stem Cell Research, de Scientific Board van the European Meeting on Psycho-Social Aspects of Genetics, de wetenschappelijke adviesraad van het NIAS Lorentz Programma, de landelijke Indicatiecommissie Preimplantatie Genetische Diagnostiek, de Commissie Ethiek van de Vereniging Klinische Genetica Nederland en de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het UMC Utrecht. Ze was lid van De Jonge Gezondheidsraad (2011-2013). Sinds 2014 is ze lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Wetenschap en technologie raken steeds meer vervlochten met ethiek, politiek en samenleving. Daarom zoekt Bredenoord in haar onderzoek altijd de samenwerking met andere disciplines, maar ook met politieke en maatschappelijke organisaties. Ze publiceerde meer dan 50 wetenschappelijke publicaties, maar verschijnt ook regelmatig in de populaire media omdat ze vindt dat het wetenschappelijk debat zich niet moet beperken tot academici. Sinds juni 2015 is ze namens D66 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Haar portefeuilles zijn o.a. volksgezondheid, privacy, familierecht.

 

Angela Maas

Mw. prof. dr. Angela Maas, Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen, Radboud Universiteit Nijmegen

Na haar afstuderen als arts volgde Angela Maas (geb.1956) de opleiding cardiologie in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, waar zij in 1988 haar registratie behaalde. Daarna werkte zij ruim 4 jaar in Arnhem en van medio 1992 tot mei 2012  in de Isala Klinieken in Zwolle. De afgelopen 25 jaar heeft zij zich verdiept in  man/vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten. Zij volgde trainingen in onder andere Canada, de VS en Berlijn. In 2003 begon zij met cardiologische vrouwenspreekuren en in 2006 promoveerde zij op het onderwerp in het UMCU. Sinds mei 2012 is zij hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij kreeg in 2010 de Corrie Hermann prijs van de Nederlandse vereniging voor vrouwelijke artsen (VNVA) en de Libelle Award. In 2014 ontving zij de Hermesdorfprijs van de Radboud Universiteit. Zij behoort tot de 10 machtigste vrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg (Opzij 2010-2015). Haar belangstelling ligt vooral bij klachten en innnoverende onderzoekstrajecten bij vrouwen op middelbare leeftijd. Daarbij zoekt zij de interactie met andere vakgebieden zoals de gynaecologie, de vasculaire interne, cardiac imaging, cardio-oncologie en eerstelijns geneeskunde. Binnen de leerstoel cardiologie voor vrouwen leidt zij een expertisecentrum voor  Microvasculaire Coronary Disease (MCD). Naast haar werk is zij actief in diverse commissies, zoals binnen de VNVA, het bestuur van het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren (LNVH) en de landelijke alliantie Gender & Gezondheid. Zij is lid van de raad van toezicht van de Saxenburghgroep in Coevorden/Hardenberg. Op EU niveau is zij een belangrijke speler in de implementatie van gendersensitieve zorg binnen de cardiovasculaire geneeskunde.

 

Mw. prof. dr. dr. Patricia Y.W. Dankers, Hoogleraar Biomedische Materialen, Technische Universiteit Eindhoven

Patricia Dankers is hoogleraar Biomedische Materialen in de Faculteit Biomedische Technologie en het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen, aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ze studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en verdedigde haar eerste promotieonderzoek binnen de supramoleculaire chemie en biomaterialen aan de TU/e in 2006. Daarna werkte ze bij het bedrijf SupraPolix in Eindhoven, en het laboratorium voor Pathologie en Medische Biologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze verdedigde haar tweede proefschrift over nier regeneratie in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2013. In 2010 werkte ze bij het ‘Institute for BioNanotechnology in Medicine’ aan ‘Northwestern University’ in Chicago, Amerika. Daarna vervolgde ze haar universitair docentschap aan de TU/e, en werd in 2014 benoemd tot universitair hoofddocent en in 2017 benoemd tot hoogleraar.

De missie van haar onderzoeksgroep is het opleiden van studenten en het uitvoeren van onderzoek binnen het gebied van de biomaterialen, supramoleculaire chemie en regeneratieve geneeskunde. Haar onderzoeksfocus ligt op het ontwerpen, synthetizeren en toepassen van nieuwe functionele biomaterialen die geïnspireerd zijn op de natuur. Ze is een Veni en Vidi laureaat (2008, 2017) en heeft een ‘ERC starting grant’ en ‘ERC proof of concept grant’ (2012, 2017) ontvangen. Ze was lid van de eerste Jonge Gezondheidsraad (2011-2013), en is sinds 2015 lid en sinds 2016 bestuurslid van de Jonge Akademie, KNAW. Daarnaast vindt ze het erg belangrijk om het bredere publiek te informeren en enthousiasmeren over wetenschap en het doen van onderzoek.  

 

Prof. dr. Hubertus Irth, Hoogleraar Biomoleculaire Analyse en wetenschappelijke directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit Leiden.

Informatie volgt.