Het L’Oréal UNESCO Programma

Het L’Oréal UNESCO ‘For women in science’-programma is opgebouwd uit drie onderdelen: het Nationale/Regionale Beurzenprogramma, het International Rising Talents Programme en de Awards. Alle worden jaarlijks toegekend.

Het Nederlandse Beurzenprogramma

De Nederlandse UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceerden in maart 2012 het nationale ‘For women in science’-beurzenprogramma in partnerschap met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Jaarlijks worden twee Nederlandse beurzen van €25.000 toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die onderzoek verrichten in life sciences in brede zin. De beurzen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie. Ze zijn bestemd voor een verblijf aan NIAS-KNAW in Amsterdamen en stellen vrouwen in staat zich te richten op wetenschappelijke verdieping, het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt op deze manier vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee op termijn bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

International Rising Talents Programme

Dit programma, dat in 2014 werd gelanceerd als opvolger van het ‘International Fellowships’ programma, is bedoeld om jaarlijks de beste For Women In Science fellows wereldwijd te erkennen. De International Rising Talent Fellows worden gekozen uit de winnaars van de nationale en regionale beurzenprogramma’s en ontvangen een onderzoeksbeurs van €15.000. Jaarlijks worden vijftien fellows onderscheiden, drie per continent.

For Women In Science Awards

Daarnaast worden jaarlijks vijf ‘For Women In Science’-Awards toegekend aan vrouwelijke wetenschappers die leidend zijn in hun vakgebied en excellent wetenschappelijk onderzoek doen. Elke laureaat krijgt als onderdeel van de prijs een bedrag van US $100.000.

Het programma is zo opgezet dat de prijzen en beurzen in geografisch opzicht evenredig zijn verdeeld in de wereld en houdt zo rekening met het feit dat vrouwen onder sterk variërende omstandigheden hun wetenschappelijk werk uitvoeren.

Sinds de start van het programma in 1998 hebben meer dan 2250 vrouwen uit 110 landen profijt gehad van dit initiatief.

Meer informatie

Meer informatie over het internationale programma vindt u op de internationale websites van For Women in Science en Unesco.

Meer informatie over het Nederlandse beurzenprogramma vindt u ook op de website van de Nederlandse Unesco Commissie of op de Facebookpagina van FWIS NL