Aanvraag

Wat is het Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzenprogramma?

De Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers, werkzaam op het gebied van de Life Sciences, in de periode 3 tot 10 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi) te helpen bij hun wetenschappelijke loopbaan en op deze manier bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland.

Er zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, elk met een omvang van €25.000. De beurs betreft een verblijf van 3 of 5 maanden aan NIAS-KNAW en draagt de Engelse naam Dutch L’Oréal-UNESCO Fellowship for Women in Science.

Wie komt in aanmerking?

De aanvraag staat open voor vrouwelijke wetenschappers 3 tot 10 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi, zwangerschapsverloven en perioden van deeltijdwerk wegens gezinsomstandigheden mogen in mindering worden gebracht);

De aanvragers dienen een voorstel in op het gebied van Life Sciences; hieronder wordt verstaan: voorstellen waarin de nadruk ligt op natuurwetenschappelijke en engineering kennis die bijdraagt aan het begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan het (voort)bestaan van levende organismen. Dit betreft ook op interventie gerichte studies bij de zieke en gezonde mens. Dit impliceert een brede geïntegreerde benadering waarvan ook gamma-aspecten onderdeel zijn, maar waarin zeker recht gedaan wordt aan de natuurwetenschappelijke basis.

Omdat het programma de carrièreperspectieven van vrouwelijke onderzoekers wil verbeteren en het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland wil vergroten komen alleen aanvragers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut in aanmerking. In 2018 kan de aanvraag tussen 8 maart en 11 mei 2018 worden ingediend. De beurzen die in 2018 worden toegekend gaan van start begin september 2019 of begin februari 2020 (academisch jaar 2019/2020).

Het indienen van de aanvraag in 2018

De aanvraagronde 2018 is nu geopend.

Download hier het aanvraagformulier, het projectvoorstelformulier, en het reglement (Nederlands / Engels)

Heeft u nog vragen ?

Dan kunt u contact opnemen met dr. Marike Bontenbal (Nederlandse UNESCO Commissie): mbontenbal@unesco.nl.