Oud Jury

Dhr. Prof. Dr. P.M.G. Emmelkamp, Professor in klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en Rector van het NIAS

Paul Emmelkamp is een psychotherapeut en klinische psycholoog en is in 1996 benoemd tot hoofddocent in klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde aan de Universiteit van Utrecht waar hij zijn PhD in 1975 behaalde. Voordat hij naar Amsterdam  verhuisde, werd hij in 1986 benoemd tot hoofddocent in klinische psychologie aan de Universiteit van Groningen.

Paul Emmelkamp heeft zijn bijdrage geleverd aan verschillende gebieden binnen de klinische psychologie, psychiatrie en psychopathologie. Hij heeft verschillende boeken geschreven over onderzoek van klinische onderwerpen. Hij is co-editor in chief van Clinical Psychology & Psychotherapy, en is onderdeel van de redactie van een aantal tijdschriften over psychologie en psychiatrie zoals het Journal of Anxiety Disorders en  Psychotherapy & Psychosomatics.

Paul Emmelkamp heeft verschillende prijzen gewonnen waaronder lidmaatschap bij de Royal Academy of Arts and Sciences (KNAW), een honorabel lidmaatschap bij de Dutch Association of Behaviour and Cognitive Therapy, en de Senior Heijmans award voor zijn bijdrage door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  In 2006 werd hij benoemd tot academy professor door de Royal Academy  of Arts and Sciences (KNAW). In 2014 ontving hij de award van de European Association of Behaviour and Cognitive Therapy. Sinds 2014 is hij rector van het NIAS

Door de jaren heeft Emmelkamp onderzoeken van therapie-uikomsten gepubliceerd over volwassen met werk gerelateerde tegenspoed, verdovende middelen misbruik, persoonlijkheid stoornissen, depressie en angst stoornissen, en over kinderen en adolescenten met ADHD, gedragsstoornissen en angst stoornissen. Zijn meest recente bijdrage relateert het gebruik van IT aan de behandeling van de patiënten. Buiten zijn bijdrage in de evaluatie van psychotherapie via het internet, heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan  de ontwikkeling en evaluatie van gecontroleerde klinische processen voor de virtual reality exposure therapie voor angst stoornissen in dit domein. Verder is hij geïnteresseerd in onderzoek naar forensische psychiatrie, intiem partner geweld en experimentele psychopathologie.

Foto Douwe Breimer

Dhr. Prof. dr. dr. h. c. mult. D.D. Breimer, professor in farmacologie aan de Universiteit Leiden

Prof. Dr. Douwe D. Breimer kwalificeerde zich als apotheker aan de Universiteit van Groningen in 1970 en behaalde zijn Doctoraat in farmacologie aan de Universiteit van Nijmegen in 1974. Hij verricht onderzoek op het gebied van farmacokinetiek, farmacodynamie, medicijn metabolisme en medicijn afgeving. Hij maakte hiervoor gebruik van in vitro en dier modellen, maar verrichtte  ook onderzoek bij mensen (gezonde vrijwilligers en specifieke patiënten groepen).

Hij was Rector Magnificus van de Universiteit van Leiden van Febr. 2001tot Febr. 2007; Directeur van Onderzoek bij het academisch onderzoeksinstituut Leiden/Amsterdam Centre for Drug Research van 1991 tot 2000 en bestuurslid van het  Centre for Bio-Pharmaceutical Sciences van 1984 tot 1991.

Hij is momenteel bestuursvoorzitter van Life Sciences Partners (LSP) in Amsterdam. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de TU Delft, lid van het Bestuursorgaan van University College Cork en lid van het Bestuursorgaan van de  Katholieke Universiteit Leuven. Hij is voorzitter van Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (N.W.O) in systeembiologie en voorzitter van sector plannen voor scheikunde en natuurkunde in Nederland. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van het Centre for Human Drug Research en van het Nationaal Centrum voor Biodiversiteit Naturalis. Hij is ook lid van de Raad van Advies van de  International School for Protocol & Diplomacy in Den Haag.

Foto Aafke Hulk

Mw. Prof. Dr. A.C.J. Hulk, professor in Franse taalwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam

Aafke Hulk studeerde Franse taal en literatuur aan de Universiteit van Utrecht, waar ze in 1982 gepromoveerd is. Tijdens en na haar promotie onderzoek werkte ze als assistente en later als universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, tot haar aanstelling als Hoogleraar in Franse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 werd ze lid van de raad van bestuur van NWO voor een periode van 5 jaar. In 2002 verliet ze Amsterdam om te gaan werken als Hoogleraar Romaanse taalkunde aan de Universiteit van Utrecht. In September 2003 keerde ze terug naar Universiteit van Amsterdam waar ze decaan werd van de Geesteswetenschappen faculteit. Van Februari 2008 tot Augustus 2010, was ze gastonderzoeker bij het Meertens instituut, als een medewerker en supervisor van een  internationaal, door het NWO in leven geroepen project over Tweetaligheid bij jonge kinderen.

Haar internationaal onderzoek weet ze altijd te combineren met een actieve deelname in management en bestuurlijke taken bij allerlei comités en organisaties die betrekking hebben op planning, sponsoring en organisatie van wetenschappelijk onderzoek.

Van Augustus 2010 tot December 2013, was ze rector van het NIAS, een onderzoeksinstituut van KNAW in Wassenaar ( www.nias.knaw.nl ).
Ze vervolgt haar onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

 Ze is geïnteresseerd in:
– Tweetaligheid bij jonge kinderen
– L1 en L2 acquisitie van Romaanse en Germaanse syntax
– Interactie tussen linguïstische theorie en de acquisitie van taal

Foto Ellen van DonkMw. Prof. Dr. E. van Donk, Directeur Afdeling Aquatische Ecologie van de NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie) en professor van Aquatische Ecologie aan de Universiteit van Utrecht

Ellen van Donk is momenteel Hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie bij het Nederlandse Instituut  voor Ecologie (NIOO) van de KNAW. Ze studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in 1983 met een doctoraat in Aquatische Ecologie.

Ze is geïnteresseerd in onderzoek naar plankton dynamiek en ecologie, fytoplankton opvolging, eutrofiering van rivieren, ecosystemen stress, en  in voedselketen studies. Het doel van haar onderzoeken is om uit te lichten hoe de ecologische mechanismen, evolutie principes en abiotische factoren de dynamiek en de structuur van de voedselketen bepalen in aquatische ecosystemen.

In 2000 ontving ze een professoraat in Limnology aan de Universiteit van Nijmegen op basis van één dag per week en in 2001 een gast professoraat in Aquatische Ecologie aan de Universiteit van Oslo (Noorwegen).