FAQ

FAQ – Nederlandse FWIS beurzen

 

LOGO

Hoeveel  maanden kan ik in mindering brengen per zwangerschap?

We gebruiken de clausule van NWO die per kind maximaal 18 maanden verlenging geeft.

Kan ik elke dag op en neer reizen?

Ja, het is mogelijk om elke dag op en neer te reizen.

Kan ik deeltijdwerken wegens gezinsomstandigheden of andere verantwoordelijkheden?

Ja dat kan. De fellows moeten minstens 4 dagen per week op het NIAS aanwezig zijn.

Kan de Nederlandse L’Oréal-UNESCO beurs labonderzoek of salaris financieren?

Nee, de beurs kan alleen worden gebruikt voor vervanging van onderwijs- en onderzoeksverplichtingen (klinische werkzaamheden) en het gebruik van de faciliteiten op het NIAS.

Zijn de beurzen uitsluitend bedoeld voor post-docs of kunnen universitair docenten (UDs) of universitair hoofddocenten (UHDs) ook een aanvraag indienen?         

Post-docs, UDs en UHDs kunnen een aanvraag indienen. Kandidaten moeten minimaal 3 en maximaal 10 jaar zijn gepromoveerd.

Kom ik in aanmerking voor de beurs zonder Veni of Vidi subsidie?

Ja, de vermelding van Veni en Vidi in het reglement is bedoeld om een indicatie te geven van de fase van de wetenschappelijke carrière van de kandidaten waarop het beurzenprogramma zich richt.

Kan bij een verblijf van drie maanden ook een workshop worden georganiseerd?

Ja. Geef in de aanvraag aan wat het globale doel is van de workshop en hoe het past in het project. Geef ook een globale schatting van de verdeling van het budget.

Is het toegestaan om meerdere keren een aanvraag in te dienen?

Ja