Aanvraag

Wat is het Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science Beurs Programma?

De Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers, werkzaam op het gebied van de Life Sciences, in de periode 3 tot 8 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi) vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en op deze manier bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland.

FWIS event 3

Er zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, elk met een omvang van €25.000. De beurs betreft een residentieel fellowship van 3 of 5 maanden op het NIAS met de Engelse naam Dutch L’Oréal-UNESCO Fellowship for Women in Science.

Wie komt in aanmerking?

De aanvraag staat open voor vrouwelijke wetenschappers 3 tot 10 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi, zwangerschapsverloven en perioden van deeltijdwerk wegens gezinsomstandigheden mogen in mindering worden gebracht);

De aanvragers dienen een voorstel in op het gebied van Life Sciences; hieronder wordt verstaan: voorstellen waarin de nadruk ligt op natuurwetenschappelijke en engineering kennis die bijdraagt aan het begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan het (voort)bestaan van levende organismen. Dit betreft ook op interventie gerichte studies bij de zieke en gezonde mens. Dit impliceert een brede geïntegreerde benadering waarvan ook gamma-aspecten onderdeel zijn, maar waarin zeker recht gedaan wordt aan de natuurwetenschappelijke basis.

Omdat het programma de carrièreperspectieven van vrouwelijke onderzoekers wil verbeteren en het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland wil vergroten komen alleen aanvragers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut in aanmerking. De jury geeft de voorkeur aan kandidaten die goed ingebed zijn in de Nederlandse onderzoeksomgeving en bij voorkeur ook de Nederlandse taal machtig zijn. Voor 2016 kan de aanvraag tussen 8 maart 2016 en 10 mei 2016 worden ingediend. De beurzen die in 2016 worden toegekend zullen van start gaan op 1 september 2017 of op 1 februari 2018 (academisch jaar 2017/2018).

Het indienen van de aanvraag in 2016

De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met bijlagen.

Het aanvraagformulier met de bijlagen dient te worden gemaild naar mbontenbal@unesco.nl.

De aanvraag met documenten dient vóór 10 mei 2016 binnengekomen te zijn bij de Nationale UNESCO Commissie.

Alle aanvragers worden van de uitkomsten van de selectie op de hoogte gesteld vóór 15 juli 2016.

Heeft u nog vragen ?

Dan kunt u contact met Marike Bontenbal (Nationale UNESCO Commissie) opnemen.